E-mail

Webová stránka www.foxcredit.cz (dále v textu jen – „Webová stránka“).

Návštěvník – jednotlivec, který navštíví webovu stránku na internetu (www.foxcredit.cz).

E-mail se používá k úspěšné komunikaci s návštěvníkem Webových stránkách . Všechny e-maily jsou zpracovávány pomocí různých filtrů na viry a náhradní poštu. Webovф stránká si vyhrazuje právo zablokovat e-mail. pošta považována za nevhodnou.

E-mail může obsahovat reklamy, pokud nechcete přijímat reklamy a reklamní zprávy z Webových stránek, požádejte o odmítnutí ve svém profilu na Webových stránkách.

Měli byste vědět, že tím, že pošle e-mail, se používá Internet, který je otevřený systém, a Webova stránka ne zajisti absolutní bezpečnost, že všechny E-maily budou přijaty bez chyby, bez poškození, budou rozmazlené a budou bez virů, a že nebudou ztraceny, zničeny nebo zachyceny, a/nebo přepsány. Proto nebudeme zasílat s použitím e-mailu citlivých nebo osobně identifikovatelných informací.

Obsah zaslaného e-mailu může být důvěrný a určený pro odpovídající návštěvníka Webove stránky. Pokud jste obdrželi e-mail, který vám není poskytnut, tato skutečnost vám neumožňuje tyto informace použít nebo sdělit. Okamžitě informujte správce Webove stránky a tento e-mail smažte. Jakékoli neoprávněné použití obsahu e-mailu z Webove stránky, jeho zveřejnění nebo šíření je zakázáno.

E-mail poštou dostanete několikrát měsíčně.